Potrebujete personál rýchlo a bez komplikácií?

Personálny leasing

Sme spojítkom medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom.

Pri klasickom dočasnom pridelení vystupuje AGO ako zamestnávateľ. Sme spojítkom medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom. Vy ako užívateľský zamestnávateľ využívate vykonanú prácu a my vyúčtovávame iba produktívne hodiny zamestnanca.

Akútny nedostatok spolupracovníkov z dôvodu práce neschopnosti, dovoleniek alebo zvýšenia objemu objednávok môžu byt optimálne vyriešené a odstránené pomocou nášho flexibilného kolektívu spolupracovníkov. Individuálne riešenia plánovania zmien, koordinácia a rozvrhovanie sú iba niektoré z našich služieb pre Vás.

FAQ – Často kladené otázky

S dohodnutou hodinovou sadzbou Vám vyúčtujeme iba skutočne odpracované hodiny prideleného zamestnanca.
Náklady vznikajú až po nasadení prideleného zamestnanca a budú vyúčtované mesačne, alebo po skončení pridelenia.
Minimálna doba nasadenia/pridelenia je 3 hodiny. Ak by ste potrebovali spolupracovníka iba jednorázovo, je to vo väčšine prípadov možné.
V závislosti od požiadaviek na spolupracovníka Vám môžeme prideliť vhodného zamestnanca už v priebehu niekoľkých hodín.
Vzhľadom na to, že my preberáme všetky riziká absencií našich spolupracovníkov, v prípade dovoleniek alebo práceneschopností dočasne pridelených zamestnancov Vám nevznikajú žiadne náklady.
Naše skúsenosti a povesť nás zaväzujú. Prostredníctvom nášho kolektívu spolupracovníkov sme schopní zabezpečiť Vám kedykoľvek v prípade potreby náhradu prostredníctvom iného spolupracovníka.
Hlavný rozdiel je spôsobe vyúčtovania.Dočasné pridelenie sa vyúčtováva na základe skutočne odpracovaných hodín. Mzdové služby predstavujú pevný mesačný paušál.

Naspäť

Klúčové slová

 • HR služby, Personál Bratislava
 • Personálne Leasing, CTU
 • Mzdové, Recruitment
 • Pridelení zamestnanci, Osobné riešenie
 • Účtovníctvo, Ľudské zdroje
 • Riadenia kvality, Nábor
 • Poskytovanie služieb, Personálny leasing
 • Dočasní zamestnanci, Dočasné zamestnanie
 • Headhounting

Kontakt a adresa

 • AGO EUROPE
 • Tolsteho 9, SK-81106 Bratislava,
  Slovak Republic

 • Tel.č.: +421 905 170 687
 • Email: info@ago.sk