Čím sme tvorení. Čím sa odlišujeme.

Náš certifikát férovosti

Férové zaobchádzanie

Rešpektujeme každého nášho spolupracovníka a spolupracovníčku a majú našu plnú dôveru.

Férové odmeňovanie

Rešpekt a dôvera vedú k férovej odmene. AGO odmeňuje svojich spolupracovníkov v súlade s ich kvalifikáciou, zručnosťami a skúsenosťami.

Férový výkon práce

Za férové zaobchádzanie a férové odmeňovanie získava AGO od svojich spolupracovníkov lojalitu a pracovný výkon. Tieto posúvame ďalej: Spolupracovníci AGO garantujú zákazníkom výkon činností v súlade s princípmi poctivosti a úprimnosti bez toho, aby bolo nutné neustále vykonávať kontrolu vykonaných prác.

Féroví partneri

AGO kalkuluje presne a s ohľadom na náklady. Spoločne s jasným popisom úloh od zákazníkov a detailnými ponukami na riešenia od AGO vznikajú optimalizované spolupráce so zákazníkmi.

Férové ceny

Iba prostredníctvom férového odmeňovania a férových cien môžu byť spokojní spolupracovník tak ako aj zákazník. Cez férové odmeňovanie získajú naši zákazníci bezkonfliktnú, kontinuálnu a hodnotnú službu za férovú cenu - v konečnom dôsledku je to šetrenie nákladov a nepríjemností.


Naspäť

Klúčové slová

 • HR služby, Personál Bratislava
 • Personálne Leasing, CTU
 • Mzdové, Recruitment
 • Pridelení zamestnanci, Osobné riešenie
 • Účtovníctvo, Ľudské zdroje
 • Riadenia kvality, Nábor
 • Poskytovanie služieb, Personálny leasing
 • Dočasní zamestnanci, Dočasné zamestnanie
 • Headhounting

Kontakt a adresa

 • AGO EUROPE
 • Tolsteho 9, SK-81106 Bratislava,
  Slovak Republic

 • Tel.č.: +421 905 170 687
 • Email: info@ago.sk