Jedna faktúra namiesto nekonečných výplatných listín.

Payroll / Mzdové účtovníctvo

Vy zamestnávate zamestnanca - my prevezmeme personálnu a mzdovú agendu.

Payroll označuje možnosť personálneho outsourcingu pri dočasnom prideľovaní.Nielen vyčlenenie HR procesov, ale aj spolupracovníkov získa na novom význame. Okrem veľkých spoločností aj malé a stredné spoločnosti čoraz častejšie siahajú po strategickom outsourcingu.

Pri variante Payroll vám bude vyúčtovaná mesačne paušálna suma a náklady zostávajú neustále kalkulovateľné. Zredukujete náklady na vlastný personál a šetríte aj na internom personálnom rozpočte.

Ponúkame individuálne dohodnuté koncepty a radi Vám poradíme!

FAQ – Často kladené otázky

Vďaka Payroll sú náklady kalkulovateľné a mesačne sa nemenia. Paušály za Payroll sú stanovené na základe mesačnej mzdy zamestnanca prepočítanú pomocou koeficientu.
Náklady vznikajú až potom, akonáhle spolupracovníka nasadíte. Vyúčtovania sa robia mesačne.
Po získaní požiadaviek na kandidáta začneme urýchlene proces vyhľadania. V závislosti od komplexnosti požiadaviek na hľadaného kandidáta sme schopní predstaviť vhodných kandidátov v priebehu niekoľkých pracovných dní až do jedného mesiaca.
Nie nutne. My v AGO radi prevezmeme proces vyhľadávania a výberu na základe definovaného profilu zamestnanca za Vás.
Možnosť prevzatia je samozrejme možná a môže byť v zmluve o dočasnom pridelení dohodnutá.

Naspäť

Klúčové slová

 • HR služby, Personál Bratislava
 • Personálne Leasing, CTU
 • Mzdové, Recruitment
 • Pridelení zamestnanci, Osobné riešenie
 • Účtovníctvo, Ľudské zdroje
 • Riadenia kvality, Nábor
 • Poskytovanie služieb, Personálny leasing
 • Dočasní zamestnanci, Dočasné zamestnanie
 • Headhounting

Kontakt a adresa

 • AGO EUROPE
 • Tolsteho 9, SK-81106 Bratislava,
  Slovak Republic

 • Tel.č.: +421 905 170 687
 • Email: info@ago.sk